0(216) 469 66 33 - 0(216) 469 21 91

Seramik Kullanım Talimatı

Seramik Kullanım Talimatı

12.11.2020

Seramik Kullanım Talimatı

- Seramik Karolar

Genellikle Yer ve Duvar kaplamlarında kullanılan; Kil, Feldspat, Kuvars gibi İnorganik hammaddelerin belli oranlardaki karışımının, öğütme, eleme, karıştırma, kurutma gibi yöntemlerle hazırlanıp, toz halinde preslenip ince plakalar halinde şekillendirilerek, yüksek sıcaklıklarda bir yüzü sırlanarak pişirilen kaplama plakalardır. 

- Sır : Karo fayansın ön yüzündeki saydam, yarı saydam, opak veya mat olabilen, geçirgen olmayan camsı kaplamalardır. 

- Engop : Sır altına uygulanan kil bazlı, geçirgen yada geçirgen olmayan, seramik gövde ile sır arasında astar görevini gören kaplamalardır. 

- Su Emme : Karonun yüzdece kütle (% kütle) olarak emdiği su miktarıdır. 

- Anma Boyutu: Ürünün tanımlamak için kullanılan boyuttur. (Örneğin: 33x33, 25x33, 45x45, 30x60, 60x60 vs.) 

- Çalışma Boyutu: Üretim için belirlenen ve izin verilen sapmalar içinde gerçek boyuta uygun olması gereken karo boyutudur.

© 2020, Yıldız Yapı Kimyasalları
Made by With RabbitCMS